PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Wykład dr Piotra Anuszczyka

 

Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić pasjonatów numizmatyki na wykład dr. Piotra Anuszczyka pt.:

Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy

Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 marca (poniedziałek) 2022 roku, godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Warszawa, ul. Jezuicka 6/8.

Wstęp wolny


 

Notka autorska o tematyce wykładu:

Bicie pieniądza dla Rzeczypospolitej przez Augusta III Sasa jest w jej historii nowożytnej przedsięwzięciem wyjątkowym i bez precedensu. Oto panujący władca – król, realizuje emisję pieniądza wbrew prawu kraju, którym włada, poza jego granicami i z oczywistym zamiarem zawłaszczenia zysków z tego płynących powiększonych niedoszacowaniem kruszcu w bitych monetach. Dokonuje tego bez zgody lub choćby powiadomienia Sejmu mającego prerogatywę menniczą. Podsumowując – król łupi kraj i poddanych, którym panuje. Dramatyczne i kuriozalne. To moja, dość kategoryczna, ocena tego zdarzenia historycznego. Ale, jak wszystko, tak i ta działalność mennicza ma swoją jaśniejszą stronę – dla dzisiejszych kolekcjonerów monety, szczególnie srebrne, bite w Lipsku w latach 1752-1756 są atrakcyjnymi artefaktami zbierackimi. Wyróżnia się tu jeden nominał, tymfy i orty – gruba moneta ludzi ubogich, a drobna zamożnych. Cechą wyróżniającą i znakomitą, z kolekcjonerskiego punktu widzenia, jest niespotykana liczba bardzo różnych typów i odmian portretów panującego, zasługująca, moim zdaniem, na miano fenomenu portretowego. I o tym moja opowieść.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.