NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Historia ruchu numizmatycznego sięga roku 1845 i związana jest z Warszawą, gdzie fotograf i numizmatyk, a jednocześnie nasz patron - Karol Beyer podjął się trudu zainicjowania spotkań miłośników monet.
Należy przypomnieć, że w tamtym czasie Polska nie istniała na mapie Europy, a Warszawa znajdowała się na terenie Imperium Rosyjskiego. Na pamiątkę pierwszych zebrań numizmatycznych z inicjatywy naszego stowarzyszenia (wtedy PTAiN, obecnie PTN) na ścianie kamienicy przy ulicy Piwnej w roku 1985 została wmurowana pamiątkowa tablica upamiętniająca początki ruchu numizmatycznego. Polskie Towarzystwo Numzimatyczne poprzez swoje oddziały i koła kontynuuje piękne tradycje kolekcjonerskie zapoczątkowane w XIX wieku przez Karola Beyera, zaś jako oddział warszawski jesteśmy dumni, że jest on naszym patronem.