NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Członek PTN ma prawo:

- uczestniczyć w życiu Towarzystwa;
- uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez PTN, takich jak np. wystawy, wykłady monograficzne, wycieczki, etc.
- korzystać z Biblioteki Zarządu Głównego (największy tego typu księgozbiór w kraju) i z bibliotek Oddziałowych;
- korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji ekspertów z zakresu działalności PTN;
- nabywać literaturę numizmatyczną z 10% zniżką;
- prenumerować Biuletyn Numizmatyczny z 20% zniżką;
- korzystać ze zniżki (na podstawie legitymacji PTN) przy wstępach do muzeów w większości krajów Unii Europejskiej.

Składka członkowska wynosi 90 zł rocznie.

 

Informujemy, że składki członkowskie za rok 2018 będą przyjmowane od stycznia do marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o terminowe opłacanie składek.

Statut Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (plik PDF)

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki PTN/Dyplomu Honorowego PTN/ (plik pdf)

Deklaracja Członkowska (plik pdf)

Regulamin wyróżnień (plik pdf)