NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

27 października 2020 roku NBP wprowadzi do obiegu nową monetę o nominale 20 zł z serii Wielkie aktorki – Antonina Hofman.  Na rewersie monety umieszczono popiersie Antoniny Hoffmann według rzeźby autorstwa Władysława Eliasza z 1872 r. oraz wizerunki koronek nawiązujące do kostiumów scenicznych aktorki. Na awersie został zaprezentowany wizerunek frontonu  Teatru  im.  Juliusza Słowackiego w Krakowie. 20 zł metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, selektywne platerowanie;  wymiary: 40,00 × 28,00 mm; masa: 28,28 g, brzeg (bok):gładki, nakład: do 13 tys. szt.; Projektant: Urszula Walerzak; Emitent: NBP; wyprodukowała Mennica Polska S.A.Cena emisyjna 260 zł. 

Antonina Hoffmann (ur. 16.06.1842 r. w Antonina Hoffmann (ur. 16.06.1842 r. w Trzebini  –  zm.  16.06.1897  r.  w  Krakowie)  była  wybitną, krakowską aktorką teatralną przełomu XIX i XX w. Obdarzona talentem i urodą. W  ciągu  niemal czterdziestoletniej  kariery  zagrała  ponad  czterysta  ról.  Występowała  w utworach klasycznych, odnosiła sukcesy w  komediach  i  współczesnych  dramatach  obyczajowych. Najwyżej ceniono jej liczne role w dramatach J. Słowackiego. Pochodziła ze zubożałej, ewangelickiej rodziny ziemiańskiej. Młodość spędziła w Warszawie, gdzie ukończyła pensję dla dziewcząt, którą po sprzedaniu majątku kierowała jej matka. Wbrew woli bliskich postanowiła poświęcić życie teatrowi. Debiutowała 13.02.1859 r. w Warszawskich Teatrach Rządowych. W 1860 r. przeniosła się do Krakowa. W 1861 r. została partnerką życiową Stanisława Koźmiana – wieloletniego kierownika artystycznego krakowskiego teatru. Pod koniec kariery artystka została zaangażowana przez dyrektora Tadeusza Pawlikowskiego do otwartego 21.10.1893 r. Teatru Miejskiego w Krakowie (obecnie Teatr im. Juliusza Słowackiego). Z tą sceną, Antonina Hoffmann była związana do końca życia.

Opracowano na podstawie informacji NBP.

 

Rzymski cesarz Didiusz Julian znany jest głównie z tego, że swoją władzę, sprawowaną od 28 marca do 1 czerwca 193 roku kupił na licytacji. Kolekcjonerzy posiadają zazwyczaj tylko jedną jego monetę służącą jako konieczny element zbieranego pocztu cesarzy.

W ciągu sześćdziesięciu sześciu dni rządów Didiusza mennica w Rzymie wyemitowała kilkanaście typów monet różnych nominałów, monet cesarza oraz jego żony i córki. Współczesna technologia daje łatwy dostęp do setek egzemplarzy. Można dzięki temu zaproponować rekonstrukcję kolejności ich emisji, a nawet szukać wytwórców stempli. Tym samym możliwe jest uchwycenie „całej” produkcji centralnej rzymskiej mennicy cesarskiej i to w momencie nieprzypadkowym – wstąpienia na tron nowego władcy, przy dobrze rozpoznanym tle historycznym tych wydarzeń.

Wykład będzie bogato ilustrowany zdjęciami rzadkich monet.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego członka Zarządu Oddziału PTN w Warszawie,

a przede wszystkim naszego Przyjaciela – Pana Stanisława Skalskiego.

 

Pogrzeb odbędzie się 10 marca (sobota) o godz. 11.00 w kościele św. Tadeusza Apostoła przy ul. Goraszewskiej 16 na warszawskiej Sadybie,

po mszy nastąpi wyprowadzenie ciała na pobliski cmentarz czerniakowski przy ul. Powsińskiej 44/46.