NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

 
Spotkania Oddziału Warszawskiego PTN: 
Odczyty (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca) rozpoczynają się o godzinie 17.00,
natomiast zebrania kolekcjonerskie o godzinie 16.00.
 
Zapraszamy wszystkich miłośników numizmatyki na zebrania odczytowe. WSTĘP WOLNY!
 
Uczestnictwo w zebraniach kolekcjonerskich osób nienależących do Towarzystwa wymaga odnotowania
u przewodniczącego zebrania (Prezesa Oddziału).
 
Zebrania odbywają się w siedzibie biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
przy ul. Jezuickiej 6/8 w Warszawie.