PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Mgr Marek Folwarniak
Talary Interregnum 1632

 

Streszczenie referatu

 

Okres między śmiercią króla Zygmunta III Wazy (30 kwietnia 1632 r.) a obraniem przez sejm elekcyjny nowego władcy Władysława IV Wazy (8 listopada 1632 r.) nazywamy okresem bezkrólewia 1632. Czas interregnum charakteryzowało wzmożone ożywienie życia publicznego, ponieważ w tym okresie szlachta (jako wyborcy przyszłego króla) stawała się adresatem różnego rodzaju wpływów kandydatów i ich stronnictw. Okres bezkrólewia był również wyjątkową okazją do forsowania postulatów czy wręcz reform pozbawionych większych szans na realizację podczas panowania władcy. Zwłaszcza interregnum 1632 stanowiło najlepszą do tego okazję, ponieważ kwestia wyboru władcy nie stanowiła w zasadzie tematu większego sporu. Zygmunt III Waza dzień przed śmiercią przekazał prawa do dziedziczonej korony szwedzkiej najstarszemu synowi Władysławowi Zygmuntowi, przez co sprawił, iż stał się on jednocześnie najpewniejszym kandydatem na tron Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cała energia w tym okresie mogła być spożytkowana na poprawę kwestii prawno-ustrojowych Rzeczpospolitej. W czasie bezkrólewia 1632 roku powstały dwie zbliżone do siebie wizerunkowo emisje: talary koronne w mennicy bydgoskiej i talary miejskie w mennicy toruńskiej. Miały one wspólny wizerunek awersu, lecz odmienne rewersy właściwe dla danych mennic. Był jeszcze jeden wspólny mianownik tych emisji. Była nim postać Jacob Jacobsona, dzierżawcy zarówno mennicy koronnej w Bydgoszczy jak i mennicy miejskiej w Toruniu. Analiza dostępnych materiałów aukcyjnych i kwerend muzealnych pozwoliła uzupełnić i uaktualnić dotychczasowy stan wiedzy na temat tych ciekawych numizmatów.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.