NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

11 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się pierwszy wykład w 2016 roku w warszawskim oddziale PTN

 

Pan profesor dr hab. Krzysztof Filipow wygłosi prelekcję pt. "Order świętego Stanisława

– rocznicowe reminiscencje"

 

Czytaj więcej...

 

Z prawdziwym smutkiem zawiadamiamy o śmierci Mariana Bereski – długoletniego prezesa Oddziału PTN w Radomsku.

Termin pogrzebu podany jest na stronie http://www.cmentarzeradomsko.home.pl/pogrzeby.php?c=NOWY,

gdzie można również składać kondolencje.

 

Zarząd oddziału warszawskiego PTN składa szczere wyrazy współczucia naszemu koledze, skarbnikowi Szymonowi Beresce

 

 

Już 14 grudnia o godz. 17 spotkanie opłatkowe oddziału warszawskiego PTN. Wszystkich numizmatyków serdecznie zapraszamy!

„Aktywność mennicza Wschowy w XV i XVI wieku”

Opracowania skarbów od zawsze stanowiły kanwę rozwoju numizmatyki. Ich systematyczne, naukowe badania pozwalały przypisać monety władcom, mennicom, umieścić je na linii czasu. Nie wszystkie jednak doczekały się godnego opisania. Tak było z „zapomnianym skarbem ze Święciechowy”. Skarbem, którego trzon stanowi 75 denarów miasta Wschowy. Miasta, które podczas prelekcji mgr Ryszarda Kozłowskiego mieliśmy okazję lepiej poznać.

Czytaj więcej...