NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi dwoma wykładami z TWNA zamieszczonymi na naszym kanale w serwisie YouTube:

 

B. Awianowicz Tożsamość rzymska a lokalna w świetle ikonografii monet prowincjonalnych

 

 

oraz

 

B. Awianowicz Dupondius czy as? Prezentacja wyników badań XRF