NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

IM. KAROLA BEYERA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W PONIEDZIAŁEK 20 MARCA 2017 R.

 

W LOKALU TOWARZYSTWA – UL. JEZUICKA 6/8

 

O godz. 16.00 wykład Zygmunta Krzysztofa Jagodzińskiego

Nowatorskie, wielowarstwowe projektowanie pieniędzy papierowych

 

o godz. 17.00Walne zebranie (w pierwszym terminie)

 

o godz. 17.15 (w drugim terminie)

 

Porządek zebrania:

1.          Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału

2.          Uczczenie chwilą ciszy Zmarłych Członków

3.          Wybór Przewodniczącego i protokolantów

4.          Wręczenie wyróżnień

5.          Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

6.          Powołanie komisji:

a)          uchwał i wniosków

b)          skrutacyjnej

7.          Sprawozdanie z działalności Oddziału

8.          Sprawozdanie finansowe skarbnika Oddziału

9.          Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału

10.        Dyskusja nad sprawozdaniami

11.        Podjęcie uchwał

12.        Wolne wnioski

 

13.        Zamknięcie obrad