NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

W najbliższą sobotę, od godz. 9.30 w siedzibie naszego towarzystwa gościć będzie delegacja Polish-American Numismatic Society z USA.
Ważnym elementem naszej działalności statutowej jest także współpraca międzynarodowa, tym bardziej cieszymy się na spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń z zakresu działalności naszych stowarzyszeń.