NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

 

Z prawdziwym smutkiem zawiadamiamy o śmierci Mariana Bereski – długoletniego prezesa Oddziału PTN w Radomsku.

Termin pogrzebu podany jest na stronie http://www.cmentarzeradomsko.home.pl/pogrzeby.php?c=NOWY,

gdzie można również składać kondolencje.

 

Zarząd oddziału warszawskiego PTN składa szczere wyrazy współczucia naszemu koledze, skarbnikowi Szymonowi Beresce