NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Już 5 grudnia 32 aukcja PTN!!!A na niej:

−monety polskie od średniowiecza do III RP (w tym dużo walorów o przedwojennej proweniencji)

−monety obce (w tym duża kolekcja monet Watykanu)

 

−medale

−plakiety

−banknoty i notgeldyZapraszamy!

 

Już wkrótce katalog!