NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Informujemy Koleżanki i Kolegów, członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału im. Karola Beyera w Warszawie, że  składki za 2021 r. w kwocie 90 zł można wpłacać na konto Oddziału – 

78 1160 2202 0000 0000 7073 3449.