PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Oddziału Warszawskiego PTN

 

W dniu 18 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Warszawskiego PTN. Dyskusje przeprowadzono nad sprawozdaniem z działalności Oddziału, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przeprowadzone następnie głosowanie wśród obecnych członków Oddziału było za przyjęciem wszystkich sprawozdań. W trakcie Zebrania Prezes Zarządu Głownego PTN, kol. Przemysław Ziemba wręczył trzem członkom Oddziału wyróżnienia za ich aktywną działalność przyczyniającą się do promocji i rozwoju numizmatyki oraz za popularyzację idei ochrony zabytków numizmatycznych. Wyróżnionymi zostali: prof. Zbigniew Galus, prof. Stanisław Marciniak i dr Dariusz Pączkowski.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.