PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Styczniowy wykład już 9 stycznia

 

9 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się wykład pana dr Dariusza Paczkowskiego pt: Szóstaki koronne Jana III Sobieskiego.

 

 

Próba klasyfikacji oparta na analizie portretowej i heraldycznej Szóstaki obok ortów wybijane w mennicy krakowskiej i bydgoskiej

były podstawową monetą rozliczeniową wprowadzoną do obiegu w okresie panowania Jana III Sobieskiego. Ikonograficzny wzór szóstaka zawiera na awersie uproszczony portret króla w wieńcu laurowym na głowie lub koronie z legendą umieszczoną w otoku. Na rewersie widnieją dwie tarcze herbowe z Orłem i Pogonią zwieńczone koroną. Pomiędzy tarczami znajduje się herb Sobieskich, a poniżej rozdzielona data emisji monety. Legenda umieszczona jest w otoku. Istnieje kilka typów wizerunku monarchy, które w miarę wybijania kolejnych szóstaków ulegają świadomym i zaplanowanym zmianom. Analiza przeprowadzona przez autora wykazuje istnienie co najmniej 23 różnych portretów. Odrębna analiza heraldyczna, obejmująca składowe rewersu uzupełnione znakami zarządców mennic, wykazała istnienie około 60 podstawowych odmian rewersu. Opierając się na przeanalizowanym materiale obejmującym 650 monet, autor dokonał klasyfikacji szóstaków koronnych według nowego klucza, w którym istotną rolę odgrywa rodzaj ubioru króla.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.