PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Półgrosze Wł. Jagiełły - zapowiedź wykładu inauguracyjnego Nowy 2014 rok.

 
 

Wprawdzie do Nowego Roku pozostało jeszcze kilkanaście dni, ale już dziś chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na wykład numizmatyczny inaugurujący Nowy 2014 Rok w warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Pierwszy odczyt w 2014 roku wygłosi mgr Michał Zawadzki z Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Tematem wykładu będzie "Nowa typologia półgroszy Władysława Jagiełły".

 
Pierwsze badania nad mennictwem i półgroszami Władysława Jagiełły prowadził jeszcze w XIX w. Franciszek Piekosiński. Jego praca O monecie i stopie menniczej w XIV i XV w., wydana w 1878 r. przez dłuższy czas stanowiła podstawowe źródło wiedzy o mennictwie wczesnojagiellońskim.
 
Dopiero niemal wiek później pojawiło się kolejne poważniejsze studium o mennictwie jagiellońskim - Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444) Stanisławy Kubiak. Książka ta, zawierająca obszerną część katalogową, pogrupowała wszystkie gatunki monet Władysława Jagiełły oraz Władysława Warneńczyka, tworząc w miarę spójny system typów i odmian. Mimo tego, analiza większości monet objęła jedynie ich awersy, co spowodowało, że ich kompleksowa typologia dalej pozostawała sprawą otwartą.
 
Referat przedstawi najnowsze wyniki badań nad półgroszami Władysława Jagiełły oraz propozycję ich nowej systematyki obejmującej pomijany do tej pory element stempla - jagiellońskiego orła."
 
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.