PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Wykład dr Witolda Garbaczewskiego

Podręczniki numizmatyki polskiej Maxa Kirmisa (Poznań 1892) i Mariana Gumowskiego (Kraków 1914) - dwie propozycje syntetycznego ujęcia dziejów polskiego pieniądza

 

Streszczenie wykładu

Ukazanie się zarówno „Podręcznika numizmatyki polskiej” (w języku niemieckim) autorstwa Maxa Kirmisa, jak i – ponad dwadzieścia lat później – pracy o takim samym tytule pióra Mariana Gumowskiego to dwa wyjątkowo ważne epizody w historii literatury numizmatycznej polskiej i z Polską związanej. W wykładzie zostaną omówione okoliczności, jakie doprowadziły do publikacji obu dzieł, a także uwypuklone trudności, jakie towarzyszyły poszczególnym etapom ich powstawania. Będą one przedstawione na tle toczącej się wówczas dyskusji, dotyczącej stanu opracowania numizmatyki polskiej. Zreferowane zostaną również reakcje, które towarzyszyły w sferze naukowej ukazaniu się podręczników. Przy porównaniu obu książek podjęta zostanie próba odpowiedzi na kilka pytań, w szczególności czy były to prace komplementarne, czy raczej konkurencyjne, prezentujące dwie różne wizje syntetycznego ujęcia historii polskiego pieniądza. Czy Kirmis wybrał dobry moment na publikację swego opus magnum, a także czy Gumowski skorzystał (i czy w ogóle) z doświadczeń niemieckiego kolegi?

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.