PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Wykład mgr Michała Zawadzkiego

O pieniążkach Władysława Jagiełły raz jeszcze - założenia nowej systematyki

 

 

 

Streszczenie wykładu

Stworzenie przez Sebastiana Pawlikowskiego nowej typologii półgroszy Władysława Jagiełły otworzyło nowe perspektywy badań nad innymi monetami przypisywanymi temu władcy. O ile jednak trzeciaki są monetami stosunkowo dobrze rozpoznanymi, o tyle najmniejszy nominał – pieniążki, zwane także denarami, wymagały nowej analizy stempli, które wykazują wiele zbieżności z półgroszami. Produkcja denarów o schemacie korona/orzeł, podobnie jak półgroszy, trwała w Krakowie do 1414 roku. Wcześniej, jeszcze w XIV wieku, bito tam najstarsze denary Władysława Jagiełły, które na awersie miały podwójny krzyż i wcześniej były przypisywane mennicy wschowskiej. Monety te stylem wizerunków nawiązują do denarów Jadwigi i stanowią kontynuację mennictwa andegaweńskiego, które w ostatniej dekadzie XIV wieku zostało zastąpione przez nowy, wielonominałowy system Władysława Jagiełły.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.