PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

 

Wykład prof. Bartosza Awianowicza

Numizmatyka antyczna w Europie Zachodniej i Rzeczypospolitej,

od Foy-Vaillanta do Anzelma Banduriego

 

Streszczenie referatu:

Ramy chronologiczne wykładu wyznaczają dwaj wybitni numizmatycy: Jean Foy-Vaillant (1632-1706) i Anselmo Banduri (1671 Iub 1675-1743), których prace o numizmatyce antycznej były wznawiane i czytane długo po ich śmierci, wyznaczając nowe standardy dla typologii i opisów monet zarówno greckich, jak przede wszystkim rzymskich republikańskich i imperialnych (Vaillant) oraz późnorzymskich (od połowy III w. n.e.) i bizantyjskich (Banduri). Okres od ukazania się pierwszego dzieła Vaillanta Numismata imperatorum Romanorum praestantiora (1674) do edycji dwutomowych Numismata imperatorum Romanorum a Trajano Decio ad Palaeologos Augustos (1718) to również czas, w którym działali pierwsi od czasów Stanisława Grzepskiego (1524-1570) numizmatycy z obszaru Rzeczpospolitej Obojga Narodów: gdański profesor retoryki Johann Peter Titz (1619-1689) i rektor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, Georg Wende (1635-1705). Celem wykładu jest przedstawienie ich dzieł poświęconych mennictwu antycznemu (w przypadku Wendego również średniowiecznemu) na tle ówczesnej Europy.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.