PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Wykład dr inż. Hieronima Czerwieńca

Konie i ich hodowcy na medalach

 

Streszczenie wykładu

Koń został udomowiony przez człowieka około 3,5 tys. lat p.n.e. Tysiąclecia działalności hodowlanej ukształtowały typy i rasy koni o pożądanych stabilnych cechach dostosowanych do potrzeb człowieka. W zależności od sposobu użytkowania powstały rasy różniące się temperamentem, masą ciała, wzrostem. Takie zróżnicowanie pozwoliło wykorzystywać konie w rolnictwie, transporcie, wyścigach, sporcie, turystyce, wojsku, w hipoterapii, a także, niestety, jako zwierzęta rzeźne.

Na monetach i medalach konie pojawiły się wcześnie, głównie jako tło dla podkreślenia majestatu władców, ludzi możnych, bohaterów wojennych, wzbogacenia scen batalistycznych. Nie przypadkiem więc stały się obiektem zainteresowania malarzy, poetów, rzeźbiarzy i medalierów. 

Przedmiotem prezentacji będą dzieła medalierskie, których konie są głównym tematem. Ich emitentami były prywatne i państwowe stadniny koni, związki jeździeckie, związki hodowli koni, wyścigi konne, organizatorzy wystaw hodowlanych oraz organy administracji państwowej. Niektóre z prezentowanych medali przedstawiają wizerunki wybitnych osób wyróżniających się w hodowli koni. Są też medale powstałe jako indywidualne impresje artystów zakochanych w koniach. Wiele z nich to dzieła wybitnych polskich i zagranicznych medalierów: Jerzego Jarnuszkiewicza, Edwarda Gorola, Jana Knedlera, Stefana Koźbielewskiego, Adolfa Lindbergha. Na szczególną uwagę zasługują medale poświęcone Stadninie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Działalność tej instytucji i klasa hodowanych tam koni stały się przedmiotem zainteresowania hodowców na całym świecie.

W celu porównania dzięł sztuki medalierskiej z realnymi wizerunkami koni, obok medaliprezentowane będą również fotografie wybranych przedstawicieli ważniejszych raz. Wszystkie prezentowane medal pochodzą z kolekcji prywatnej autora.

 

Wykład jest dostępny w formie PDF w zakładce Filmy&Prezentacje

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.