PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Fałszerstwa monetarne Fryderyka II Wielkiego

 

W poniedziałek 8 czerwca 2015 roku w warszawskim oddziale PTN przy ulicy Jezuickiej, odbędzie się wykład Pana Dariusza Pączkowskiego pt "Fałszerstwa monetarne Fryderyka II wielkiego - zagadnienia ikonograficzne na przykładzie monet koronnych Augusta III Wettyna. Początek odczytu o godzinie 17.00.

 

 

Fałszerstwa monetarne Fryderyka II na szkodę Polski były prowadzone od 1751 roku w kilku mennicach pruskich. Wybuch wojny siedmioletniej, w tym zdobycie saskich mennic w Dreźnie, Lipsku i Gubinie, stworzył dodatkowo sprzyjające warunki do eskalacji fałszerskiej działalności menniczej. Korzystając ze zdobytych oryginalnych stempli, zwielokrotniono fałszowanie polskiej monety w tym przede wszystkim, a później ortów koronnych, szóstaków i dwuzłotówek koronnych. Olbrzymie rozmiary fałszerskiej produkcji polskiej monety wymagały przygotowania stempli z wyobrażeniem króla Augusta III Wettyna w dużej liczbie odmian portretowych. Uwzględniając istniejącą literaturę tematu oraz dostęp do kilku prywatnych zbiorów monet, autor przeprowadził analizę ikonograficzną monet koronnych Augusta III Wettyna, wyodrębniając sześć grup typów portretowych, na których oparta była działalność fałszerstwa szóstaków, ortów/tynfów i dwuzłotówek koronnych.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.