NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

W najbliższą sobotę, od godz. 9.30 w siedzibie naszego towarzystwa gościć będzie delegacja Polish-American Numismatic Society z USA.
Ważnym elementem naszej działalności statutowej jest także współpraca międzynarodowa, tym bardziej cieszymy się na spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń z zakresu działalności naszych stowarzyszeń.
 

Już 9 maja 2016 oddział warszawski PTN ma przyjemność zaprosić na godz. 17:00 do swojej siedziby na ul. Jezuickiej 6/8 w Warszawie na kolejny z serii wykładów. 

Tym razem w naszej siedzibie zagości Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego - mgr Lech Kokociński, który opowie o medalu ze sreber trumiennych.

 

W 1861 roku przez przypadek odkryto w kościele farnym (kolegiacie) w Żółkwi, zmurszałe trumny synów króla Jana III Sobieskiego – królewiczów Konstantyna (†1726) i Jakuba (†1737) Sobieskich. Powołany

Czytaj więcej...

Zarząd Główny PTN wraz z oddziałem warszawskim PTN mają przyjemność zaprosić na specjalny wykład jednego z najwybitniejszych numizmatyków polskich prof. Mariusz Mielczarka pt. ″Włochy i Włosi w dziejach numizmatyki polskiej XVI-XIX w.″

 

Wykład ten odbędzie się z okazji przyjazdu do Polski wybitnego włoskiego numizmatyka profesora Giovanniego Gorini.

 

Przy okazji wykładu odbędzie się uroczystość wręczenia medalu im. prof. Kiersnowskiego prof. Giovanniemu Gorini z Dipartimento di Archeologia Universit' degli Studi di Padova.

 

Wykład odbędzie się dn. 25 kwietnia o godz. 17:00 w siedzibie warszawskiego oddziału PTN na ul. Jezuickiej 6/8 w Warszawie.

 

Serdecznie zapraszamy!

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

IM. KAROLA BEYERA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W PONIEDZIAŁEK 21 MARCA 2016 R.

o godz. 16. 45 ( w pierwszym terminie)

o godz. 17. 00 (w drugim terminie)

W LOKALU TOWARZYSTWA, UL. JEZUICKA 6/8

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału
 2. Uczczenie chwilą ciszy Zmarłych Członków
 3. Wybór Przewodniczącego i protokolantów
 4. Wręczenie wyróżnień
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Powołanie komisji:

uchwał i wniosków

skrutacyjnej

 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału
 2. Sprawozdanie finansowe skarbnika Oddziału
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami
 5. Podjęcie uchwał
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad 

Już 7 marca o godz. 17:00 odbędzie się kolejny odczyt  w warszawskim oddziale PTN.

 

Wykład pod tytułem "Monety z napisami hebrajskimi w Polsce w XII i XIII wieku" wygłosi pani dr Dobrochna Gorlińska

 

W Polsce w końcu XII i pierwszej połowie XIII wieku piastowscy książęta emitowali monety z napisami hebrajskimi. Nie były to zdarzenia wyjątkowe, lecz regularna praktyka mennicza, która zaowocowała powstaniem wielu typów monet (brakteatów i denarów) z hebrajskimi inskrypcjami. Do naszych czasów zachowało się ponad pięćdziesiąt typów. Mennictwo

Czytaj więcej...