NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Już 5 grudnia 2016 odbędzie się wykład profesora Stanisława Suchodolskiego pt:

" Obol zmarłych w centrum państwa Piastów (monety z cmentarzyska w Dziekanowicach)"

 

„Obol zmarłych” to umowne określenie zwyczaju wkładania zmarłym do grobu monet na ich drogę pośmiertną. Dobrym przykładem stosowania tego zwyczaju jest cmentarzysko w Dziekanowicach nad Jeziorem Lednickim pod Gnieznem. Wśród 1585 przebadanych grobów w 150 odkryto monety lub inne przedmioty pełniące funkcje pieniężne (krążki monetopodobne i fragmenty ozdób). Monet całych było tylko 29, a fragmentów (nawet bardzo małych) – 87. Najstarsze to wtórnie użyte monety rzymskie z II w. (4+2) i orientalne z IX-X w. (0+8). Większość monet pochodzi z XI w., nieliczne najmłodsze - z końca XIII w. Monet polskich jest 14 (10+4), a wśród nich mały ułamek rzadkiego denara Bolesława Chrobrego z imieniem św. Wacława.

Czytaj więcej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci nestora oddziału warszwskiego PTN - Wacława Kotuszewskiego. Zmarł w wieku 92 lat.

Msza święta odbędzie się w kościele garnizonowym w Warszawie w poniedziałek 19 września o godz. 13:00

 

 

          Już 5 września o godz. 17:00 odbędzie się pierwszy powakacyjny wykład w warszawskim oddziale PTN. Tym razem odczyt pt.  "Fałszerstwa i naśladownictwa monet w starożytności" wygłosi pan  Tomasz Speier

            Proceder fałszowania monet jest równie stary jak ich historia. Fałszowano już wczesne monety elektronowe Alyattesa i Krezusa, jak i pieniądz miast greckich w Azji Mniejszej. Im większe stawało się zapotrzebowanie na monetę kruszcową, tym częściej ulegała ona fałszerstwom. Przewlekłe wojny, wymagające gigantycznych nakładów finansowych na utrzymanie armii, stały się czynnikiem stymulującym dla produkcji fałszerskich i naśladowczych. Na masową skalę emitowano

Czytaj więcej...

Już w dn 21-22.10 w Krakowie odbędzie się XIII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej - największej w kraju imprezy dot. mennictwa antycznego.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Organizatorzy:            Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja „Traditio Europae”

Patronat:                    Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien;

                                   Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Termin:                       21-22 października 2016 roku

Miejsce:                      Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków

Dla kogo?

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej. Od 2014 r. stale współpracujemy z Muzeum Narodowym w Krakowie i od tego czasu edycja jesienna organizowana jest w Pałacu Czapskich w Krakowie.

 

Program:

21 października: wykłady i zwiedzanie od godz. o 10.00 do 18.00, między modułami przerwa na obiad - od 14.15 do 15.15:
- „Moneta jako źródło archeologiczne” - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)
- „Triumf rzymski w świetle monet antycznych” - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (K. Balbuza)

- „Przykłady mennictwa antysenatorskiego Maksymina Traka a tradycja historiograficzna” - 45 min. wykładu + 15 min. dyskusji (M. Raszyński)

- „Badania składu pierwiastkowego monet prowadzone w LANBOZ MNK” – 30 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. M. del Hoyo, M. Matosz)

Czytaj więcej...