NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

IM. KAROLA BEYERA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W PONIEDZIAŁEK 21 MARCA 2016 R.

o godz. 16. 45 ( w pierwszym terminie)

o godz. 17. 00 (w drugim terminie)

W LOKALU TOWARZYSTWA, UL. JEZUICKA 6/8

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału
 2. Uczczenie chwilą ciszy Zmarłych Członków
 3. Wybór Przewodniczącego i protokolantów
 4. Wręczenie wyróżnień
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Powołanie komisji:

uchwał i wniosków

skrutacyjnej

 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału
 2. Sprawozdanie finansowe skarbnika Oddziału
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami
 5. Podjęcie uchwał
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad 

Już 7 marca o godz. 17:00 odbędzie się kolejny odczyt  w warszawskim oddziale PTN.

 

Wykład pod tytułem "Monety z napisami hebrajskimi w Polsce w XII i XIII wieku" wygłosi pani dr Dobrochna Gorlińska

 

W Polsce w końcu XII i pierwszej połowie XIII wieku piastowscy książęta emitowali monety z napisami hebrajskimi. Nie były to zdarzenia wyjątkowe, lecz regularna praktyka mennicza, która zaowocowała powstaniem wielu typów monet (brakteatów i denarów) z hebrajskimi inskrypcjami. Do naszych czasów zachowało się ponad pięćdziesiąt typów. Mennictwo

Czytaj więcej...

Już 1 lutego o godz. 17:00 odbędzie się kolejny wykład w warszawskim oddziale PTN. Tym razem pan mgr Maciej Widawski wprowadzi słuchaczy w świat dukatów holenderskich bitych w Rosji.

 

Najciekawszą grupą monet znalezionych w trakcie wykopalisk na Reducie Ordona jest zespół sześciu dukatów holenderskich. Określenie miejsca wybicia tych monet jest pozornie łatwe – stempel wskazuje na Niderlandy. W rzeczywistości atrybucja tych monet nie jest prosta i sprawia badaczom, kolekcjonerom i firmom aukcyjnym sporo kłopotów. Wszystko za sprawą procederu,

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z planem wykładów i spotkań kolekcjonerskich oddziału na okres luty - czerwiec 2016

 

W grudniu z siedziby warszawskiego oddziału PTN mogliśmy wyjść bogatsi nie tylko o piękne numizmaty, ale też o wiedzę na temat mennictwa Bolesława IV. Trzy dni po 32 aukcji odbyła się prelekcja pt. „Monety Bolesława Kędzierzawego w świetle rewelacyjnego skarbu z Dąbrowy Górniczej – Łośnia”.

Czytaj więcej...