NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Z przyjemnością prezentujemy program XIV edycji TWNA:

Organizatorzy: Fundacja „Traditio Europae”, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, „Restauro” Sp. z o.o., Wydział Filologiczny UMK
Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien;

Termin: 21-22 kwietnia 2017 roku
Miejsce: sala 307 Collegium Maius UMK, ul. Fosa Staromiejska 3 (21 i 22.04) i siedziba „Restauro”, ul. Wola Zamkowa 6, Toruń (22.04)
Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:
21 kwietnia: wykłady w Coll. Maius od godz. o 11.00 do 18.30, w przerwie – od godz. 14.30 do 15.30 – obiad:
- „Mityczne początki Rzymu w świetle rzymskich numizmatów: ikonograficzne toposy, hapaks i kurioza” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (A. Kluczek)
- „Tożsamość rzymska a tożsamość lokalna w świetle ikonografii monet prowincjonalnych cesarstwa rzymskiego” –1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką - 1,5 godz. (P. Groński)
- „Moneta jako źródło archeologiczne” - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)

22 kwietnia: od godz. 10.00 do 14.00 – wykłady w Coll. Maius, od 14.00 do 15.00 – obiad, od 15.00 do 18.00 – zwiedzanie laboratorium „Restauro”:
- „Mennictwo Seleukidów - cz. 5.” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
- „Sylwetka Probusa i jego rządów w świetle skąpych źródeł niemonetarnych i niezwykle bogatych źródeł monetarnych” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Skibniewski)
- „Nowe znaleziska monetarne z Kujaw i Wielkopolski - uwagi i interpretacje” - 1 godz. wykładu + ok. 1 godz. dyskusji (K. Balbuza i T. Speier)
- „Dupondius czy as? Prezentacja wyników badań spektrometrem XRF 96 brązów Antoninów” – 45 min. wykładu + 15 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- zwiedzanie laboratorium (oprowadza J. Musiela) – ok. 1 godz.

Warunki uczestnictwa:

Czytaj więcej...

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich członków i sympatyków oddziału warszawskiego PTN na kolejny wykład, który odbędzie się 6 marca 2017 

 

Odczyt na temat poczatków mennictwa germańskiego wygłosi pan profesor dr hab. Aleksander Bursche 

 

Wedle dotychczasowych poglądów początki mennictwa germańskiego wyznacza czas powstawania w Zachodniej Europie pierwszych wczesnośredniowiecznych państw: Ostrogotów, Wizygotów, Swebów czy Franków.

Czytaj więcej...

Już 6 lutego 2017 wykład pt: "Na skrzyżowani u światów. Zbiory numizmatyczne Muzeum w Koszalinie" wygłosi pan Michał Kulesza

Każdy zbiór numizmatyczny ma swoją specyfikę, zależną od mnogości czynników: upodobań kolekcjonera, zasobności jego kieszeni, bogactwa ofert na rynku – lub jego braku. W przypadku kolekcji muzealnych o ich kształcie decydują także różnorodne warunki: często jest to łut szczęścia, hojność darczyńców, bogate sezony wykopaliskowe.

Muzeum w Koszalinie, pełniące przez szereg lat funkcję muzeum

Czytaj więcej...

9 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się wykład pana dr Dariusza Paczkowskiego pt: Szóstaki koronne Jana III Sobieskiego.

 

 

Próba klasyfikacji oparta na analizie portretowej i heraldycznej Szóstaki obok ortów wybijane w mennicy krakowskiej i bydgoskiej

Czytaj więcej...