NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

W dniu 10 stycznia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 17:00 zapraszamy Koleżanki i Kolegów do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Warszawa ul. Jezuicka 6/8) na wykład prof. Borysa Paszkiewiczapt. “FLUTKI, HABRANKI, SZYNDERLINKI … O DROBNEJ MONECIE CZESKIEJ W XV STULECIU.

WSTĘP WOLNY

Notka autora o wykładzie:

Mennictwo czeskie, które w XIV wieku wywarło przeważający wpływ na formujący się system monetarny odbudowanego Królestwa Polskiego, znika z pola widzenia polskiego kolekcjonera z początkiem następnego stulecia wraz z kryzysem grosza praskiego. Polacy,  a zwłaszcza Litwini, chętnie i nie bezinteresownie angażowali się w czeskie awantury tego czasu, w końcu nawet udało się zainstalować polskiego królewicza na czeskim tronie, ale    finansowe korzyści z tych eskapad miały raczej formę starych groszy Wacława IV, jeśli nie monety złotej. Tymczasem pieniądz czeski tych lat jest wyjątkowo ciekawy. Zniszczone bratobójczymi wojnami Czechy na długo utraciły swą sztandarową monetę, a czeskie stany próżno domagały się od kolejnych kandydatów do tronu jej restytucji. Kraj było stać tylko na emisje monety drobnej: pieniędzy i halerzy. Te zaś, już od końca XIV wieku bite niestarannie i z pogarszanego stopu, były wystawione na łatwe fałszerstwa. Mnogość ośrodków władzy, rozdających przywileje mennicze sojusznikom politycznym, doprowadziła do pojawienia się różnych odmian monet, z którymi do dziś czescy numizmatycy próbują dojść do ładu. Również podejmowane próby reform, znane z wyrywkowej dokumentacji, budzą kontrowersje wśród badaczy, próbujących związać je z konkretnymi grupami monet. Wszystko to sprawia, że czeska moneta drobna XV stulecia jest trudna nie tylko do zbierania, ale i do poznania. Spróbuję jednak Państwu przedstawić kilka nowych propozycji jej uporządkowania.

Koleżanki i Koledzy,

 

w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 17,00 zapraszamy do platformy  OneBid:

 

https://onebid.pl/pl/auction/-/2424

 

na 40 Aukcję Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Na aukcję wystawiono m. in. 243 pozycje numizmatycznej literatury.

 

Serdecznie zapraszamy

Koleżanki i Koledzy,

Z przykrością informujemy, że zaplanowany był na 6 grudnia 2021 roku wykład prof. Stanisława Suchodolskiegopt. „Denary z legendą PRINCES POLONIE –najczęściej spotykane monety Bolesława Chrobreg”  nie odbędzie się.

W zastępstwie zapraszamy wykład dr Elizy Walczak pt. „Opowieść wigilijna – historia prawdziwa”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja z uczestnikami spotkania.


Początek prelekcji w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Warszawa ul. Jezuicka 6/8.

WSTĘP WOLNY

Wystawa „Numizmatyka w filatelistyce”

Od dnia 1 października  do 31 grudnia 2021 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Warszawa ul. Jezuicka 6/8 można obejrzeć przepiękny zbiór filatelistycznych eksponatów z całego świata przedstawiających numizmaty. Kolekcję zebrał i prezentuje Kolega Przemysław Ziemba – Prezes PTN.

Wstęp wolny. Zapraszamy

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 4 października (poniedziałek) 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Warszawie (ul. Jezuicka 6/8) odbędzie się wykład mgr. Juliusza Bieniasia pt. “Nieformalne napisy na banknotach“.

Notka autora:

Przedmiotem referatu będą nieformalne napisy na banknotach na tle wydarzeń historycznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pieniądza papierowego obiegającego na terenach Polski. Najstarszy prezentowany egzemplarz to czwórka banknotów z okresu Rewolucji Francuskiej, na których dokonano zapisu umowy finansowej w epoce napoleońskiej. kolejnym przykładem jest banknot wykorzystany jako pamiątka z okresu wojny francusko-pruskiej. Wydarzenia łączące się z pierwsza Wojną Światową i odzyskaniem przez Polskę niepodległości, jak również z wojną domowa w Rosji znalazły wyraz w napisach z tego okresu. Zaprezentowany zostanie również banknot pamiątka z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Okres powojennej inflacji i hiperinflacji przyniósł kolejne nietypowe zestawienia banknotów. Drukowane przez Niemcy banknoty jednostronne stały się materiałem piśmiennym dla listów (patrz załączona ilustracja), rachunków i nadruków propagandowych krytykujących nieporadność rządu Republiki Weimarskiej. Kolejną grupą zabytków stanowią banknoty z okresu II Wojny Światowej z napisami i nadrukami propagandowymi Polskiego Państwa Podziemnego. Przeszmuglowane po Powstaniu Warszawskim do obozów jenieckich stały się materiałem do napisów pamiątkowych związanych z pobytem w obozie. Ostatnią grupę stanowią zabytki związane z zakończeniem II  Wojny Światowej. W tym okresie powstawały napisy wykonywane ręką żołnierzy, uczestników walk na wszystkich frontach. Po wyzwoleniu, szczególnie w latach 40. i 50, istniała moda tworzenie pamiątek z pobytów wakacyjnych na niskich nominałach złotowych. Kolejna faza powstawania nieformalnych napisów na banknotach polskich przypada na okres inflacji w latach 80. Ostatnią grupę stanowią w tym czasie nadruki wykonywane przez struktury podziemne Solidarności. Podsumowując, wydarzenia historyczne i zjawiska inflacyjne sprzyjały powstawaniu takich napisów. 

mgr Juliusz Bieniaś

WSTĘP WOLNY