NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

W ostatnich dniach grudnia 2020 r. PTN Oddział im. Karola Beyera w Warszawie wydał nowy, 8 numer Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego. Od 11 stycznia 2021 roku będzie on udostępniony do nabycia w cenie 45 zł w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie przy. ul. Jezuickiej 6/8.

W sprzedaży są również dostępne ostatnie egzemplarze wcześniejszych numerów.

Życzymy miłej lektury.