NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nowe monety okolicznościowe:

1.w dniu 3 listopada monetę o nominale 10 zł z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”. 

Monetę wykonano w: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, tampon druk; średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; brzeg: gładki; nakład: do 11 000 szt.; projektant: Dobrochna Surajewska; emitent: NBP; na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.; cena emisyjna: 150 zł. 

Na awersie srebrnej monety przedstawiono rozerwane kraty więzienne; nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na rewersie monety znajdują się wizerunki: Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis: 1925–1951.

2.w dniu 5 listopada monetę o nominale 10 zł z serii Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Wincenty Witos. 

Monetę wykonano w: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; wymiary: 32 x 22,4 mm; masa: 14,14 g; brzeg: gładki; nakład: do 11 000 szt.; projektant: Dobrochna Surajewska; emitent: NBP; na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.; cena emisyjna: 160 zł. 

Na awersie srebrnej monety przedstawiono nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, flaga państwowa. Na rewersie monety znajdują się: portret W. Witosa; napis: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Wincenty Witos.

3.w dniu 5 listopada monetę o nominale 100 zł z serii Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Wincenty Witos. 

Monetę wykonano w: Au 900/1000; stempel: lustrzany; średnica: 21 mm; masa: 8 g; napis na brzegu: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości; nakład: 1 200 szt.; projektant: Dobrochna Surajewska; emitent: NBP; na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.; cena emisyjna: 2 200 zł. 

Na awersie srebrnej monety przedstawiono nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na rewersie monety znajdują się: portret W. Witosa, napis: Wincenty Witos.

 

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej NBP.