NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Zachęcamy wszystkich chętnych do zapoznania się z wczorajszym wykładem wygłoszonym przez profesora Aleksandra Bursche nt. początków mennictwa germańskiego :)