NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

 

KOMUNIKAT!!!

W poniedziałek 16 marca 2015 roku o godzinie 17.00 w siedzibie warszawskiego oddziału PTN przy ulicy Jezuickiej, odbędzie się SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PTN o/Warszawa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału.