NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

W poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku w siedzibie warszawskiego oddziału PTN odbył się odczyt Pani mgr Janiny Wiercińskiej poświęcony osobie Władysława Semerau-Siemianowskiego. Podczas ponad godzinnego wykładu, prelegentka (badająca od ponad 30 lat biografię oraz kolekcję numizmatyczną Semerau-Sieminanowskiego) z niezwykłą pasją przybliżyła słuchaczom osobę tego niezwykłego człowieka. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bogatą biografię a także pasję numizmatyczną Władysława Semerau-Siemianowskiego. Większa część wykładu poświęcona była liczącej blisko 30 000 sztuk kolekcji monet antycznych, którą bohater odczytu przekazał w 1921 roku Muzeum Narodowemu w Warszawie.