NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

W poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku o godzinie 17.00 w siedzibie PTN o/ Warszawa przy ulicy Jezuickiej, odbędzie się kolejny odczyt numizmatyczny. Prelegentka, mgr Janina Wiercińska - kustosz Działu Monet Antycznych w Gabinecie Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie, zaprezentuje wykład pt. "Władysław Semerau-Siemanowski i jego kolekcja". Podczas odczytu, zostanie przybliżona postać jednego z największych donatorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego bogata, bo licząca blisko 30000 sztuk kolekcja monet antycznych.

Władysław Semerau-Siemanowski (1849-1938) - lekarz, kolekcjoner, numizmatyk, również archeolog i patriota. Jeden z największych donatorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jego dar na rzecz muzeum w 1921 roku w postaci kolekcji monet stał się początkiem Działu Numizmatyki Antycznej w tymże muzeum.

W Turcji, w której spędził ponad 40 lat powstały jego ogromne zbiory na które złożyły się poza monetami także terakoty, szkła antyczne czy tabliczki z pismem klinowym.

Szczegółowa analiza zbioru numizmatycznego kolekcjonera uzupełniona o fakty z jego życia pozwala zobaczyć jego postać w nowym świetle - w pełni świadomego kolekcjonera a nie przypadkowego zbieracza, który systematycznie i metodycznie tworzył swoją kolekcję. Człowieka o szerokich horyzontach i dużej, jak na ówczesne czasy wiedzy, utrzymującego kontakty z wieloma numizmatykami na świecie. Wreszcie patrioty, który stworzoną przez siebie kolekcję ofiarował wolnej ojczyźnie.