NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,

 

w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 17,00 zapraszamy do platformy  OneBid:

 

https://onebid.pl/pl/auction/-/2424

 

na 40 Aukcję Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Na aukcję wystawiono m. in. 243 pozycje numizmatycznej literatury.

 

Serdecznie zapraszamy