NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy na spotkanie z dr. Dariuszem Pączkowskim pt. "Skarby z mojej kolekcji – historia tworzenia zbioru".
Spotkanie będzie miało formę krótkiego wykładu połączonego z dyskusją z uczestnikami spotkania o numizmatyce.
Początek 6 września 2021 r, o godz. 17:00 w siedzibie PTN w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6/8.