NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać wykład dr. Piotra Anuszczyka Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy,
który zaplanowany był na 6 września 2021 r.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani.
Przepraszamy za zaistniałą zmianę.