NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa) na wykład dr. Piotra Anuszczyka pt. "Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy".
Prelekcja odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. o godz. 17:00. Podczas spotkania będzie można nabyć po cenie promocyjnej książkę z autografem Pana dr Piotra Anuszczyka "Tymfy i orty Augusta III Sasa 1752-1756"
Notka autora o treści prelekcji:
Bicie pieniądza dla Rzeczypospolitej przez Augusta III Sasa jest w jej historii nowożytnej przedsięwzięciem wyjątkowym i bez precedensu. Oto panujący władca – król, realizuje emisję pieniądza wbrew prawu kraju, którym włada, poza jego granicami i z oczywistym zamiarem zawłaszczenia zysków z tego płynących powiększonych niedoszacowaniem kruszcu w bitych monetach. Dokonuje tego bez zgody lub choćby powiadomienia Sejmu mającego prerogatywę menniczą. Podsumowując – król łupi kraj i swoich poddanych. Dramatyczne i kuriozalne. To moja, dość kategoryczna, ocena tego zdarzenia historycznego. Ale, jak wszystko, tak i ta działalność mennicza ma swoją jaśniejszą stronę – dla dzisiejszych kolekcjonerów monety, szczególnie srebrne, bite w Lipsku w latach 1752-1756 są atrakcyjnymi artefaktami zbierackimi. Wyróżnia się tu jeden nominał, tymfy i orty – gruba moneta ludzi ubogich, a drobna zamożnych. Cechą wyróżniającą i znakomitą, z kolekcjonerskiego punktu widzenia, jest niespotykana liczba bardzo różnych typów i odmian portretów panującego, zasługująca, moim zdaniem, na miano fenomenu portretowego. I o tym moja opowieść. dr Piotr Anuszczyk