PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

10-lecie Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego

 

W dniu 6 marca 2023 w siedzibie PTN przy ul. Jezuickiej 6/8 w Warszawie odbyła się sesja naukowa poświęcona przeglądowi czasopism numizmatycznych wydawanych aktualnie przez PTN oraz inne Instytucje i Towarzystwa. Dodatkowo obchodzono 10-lecie wydawania Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego. Wygłoszono szereg referatów oraz odbyła się dyskusja na temat przyszłości wydawnictw numizmatycznych. Wykładem wiodącym był referat wygłoszony przez p. mgr Mateusza Woźniaka, którego streszczenie zamieszczone jest poniżej.

 

Obchodzony niedawno, bo w 2015 roku, jubileusz 50-lecia Biuletynu Numizmatycznego, czasopisma wydawanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego był nie tylko znakomitą okazją do podsumowania półwiecza istnienia tego zasłużonego periodyku, ale i do spojrzenia na inne wydawnictwa z tej dziedziny od ich skromnych początków w drugiej połowie XIX wieku, po czasy współczesne. Wydawałoby się, że zaledwie 7 lat, jakie minęło od tej sesji, to zbyt mało, by można było bez popadania w niepożądane powtórzenia jeszcze raz przyjrzeć się tej jakże istotnej aktywności, prowadzonej głównie (biorąc pod uwagę liczbę tytułów) przez oddziały Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jednakże rzeczywistość pokazała, że zmiany, które następowały niegdyś co kilka dekad, dziś zachodzą o wiele szybciej, co oczywiście dotyczy niemal każdej dziedziny naszej współczesności. Dodatkowo, doświadczenia takich sytuacji, jak niedawna pandemia, powodują wykształcanie się nowych nawyków, czy oczekiwań ze strony czytelników/konsumentów, a także dalszy rozwój technologii cyfrowych, zarówno w zakresie ich dostępności, jak i możliwości wykorzystania. To ostatnie zjawisko, postrzegane (czy słusznie?) jako pozytywny przejaw zmian cywilizacyjnych, wymusza coraz to częstsze i bardziej wnikliwe przyglądanie się zarówno teraźniejszości jak i przyszłości naszej działalności wydawniczej, by z jednej strony ustrzec się czyhających mielizn, a z drugiej wykorzystać pojawiające się szanse. Znakomitą okazją do przeprowadzenia takiej analizy stanu obecnego rynku czasopism numizmatycznych oraz, miejmy nadzieję, twórczej dyskusji na temat jego przyszłości jest jubileusz 10-lecia „Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego”, czasopisma Warszawskiego Oddziału PTN.

 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze spotkania.

 

    

 

Jak widać spotkanie cieszyło się dużym zaiteresowaniem.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.